Kinh Niệm Phật Ba La Mật 17: Không mệt mỏi – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Thông, Hà Nội, ngày 10/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6619,17-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Khong-met-moi.tsph