Kinh Niệm Phật Ba La Mật 18: Không sợ hãi – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại thiền viện Bồ Đề, Đà Nẵng, 11/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6620,18-Kinh-Niem-Phat-Ba-La-Mat-Khong-so-hai.tsph

Kinh Niệm Phật Ba La Mật 18: Không sợ hãi – Thích Nhật Từ
Đánh giá