Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa – Tỉnh Bình Định, ngày 12/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2768,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-7-Niem-Phat-va-tri-chu-Phan-2.tsph