Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Long Khánh – Tỉnh hội Phật Giáo Bình Định, ngày 13/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2770,Kinh-niem-Phat-ba-la-mat-8-Muoi-hanh-cua-nguoi-tu-Tinh-do-Phan-2.tsph