Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 6 được Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 16/01/2011 tại thiền đường Trăng Rằm chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông

 

Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 6 – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đánh giá