Pháp âm Kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời Phần 7 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng ngày 20/01/2011 tại thiền đường Hội Ngàn Sao (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông