Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 3” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 20-06-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)