Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 4” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 27-06-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)