Bài pháp âm “Kinh Pháp Bảo Đàn 5” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 04-07-2013 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Kinh Pháp Bảo Đàn 5 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]