Kinh Pháp Cú 07: Chân dung bậc giác ngộ – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10-04-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5932,Kinh-Phap-Cu-07-Chan-dung-bac-giac-ngo.tsph

Kinh Pháp Cú 07: Chân dung bậc giác ngộ – Thích Nhật Từ
Đánh giá