Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đức Hòa, Bình Dương, ngày 04/04/20117. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5920,Kinh-Phap-Cu-10-Qua-bao-nhan-tien.tsph

Kinh Pháp Cú 10: Quả báo nhãn tiền – Thích Nhật Từ
Đánh giá