Kinh Pháp Cú 12: Biết thương chính mình – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 08/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5925,Kinh-Phap-Cu-12-Biet-thuong-chinh-minh.tsph

Kinh Pháp Cú 12: Biết thương chính mình – Thích Nhật Từ
Đánh giá