Kinh Pháp Cú 16 – Nghệ thuật làm chủ sở thích – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 02/01/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5741,Kinh-Phap-Cu-16—Nghe-thuat-lam-chu-so-thich.tsph