Kinh Pháp Cú 17: Có gì phải giận dữ ? – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 9-1-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5744,Kinh-Phap-Cu-17-Co-gi-phai-gian-du.tsph

Kinh Pháp Cú 17: Có gì phải giận dữ ? – Thích Nhật Từ
Đánh giá