Kinh Pháp Cú 18: Gột rửa bợn nhơ của tâm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5918,Kinh-Phap-Cu-18-Got-rua-bon-nho-cua-tam.tsph