Kinh Pháp Cú 20: Đạo Phật – Con đường đạo đức và tâm linh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5940,Kinh-Phap-Cu-20-dao-Phat—Con-duong-dao-duc-va-tam-linh.tsph

Kinh Pháp Cú 20: Đạo Phật – Con đường đạo đức và tâm linh – Thích Nhật Từ
Đánh giá