Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 01/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5947,Kinh-Phap-Cu-22-Qua-bao-cua-ac-hanh-va-ta-kien.tsph

Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến – Thích Nhật Từ
Đánh giá