Kinh Pháp Cú 23: Tự điều phục và hạnh phúc – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5950,Kinh-Phap-Cu-23-Tu-dieu-phuc-va-hanh-phuc.tsph

Kinh Pháp Cú 23: Tự điều phục và hạnh phúc – Thích Nhật Từ
Đánh giá