Kinh Pháp Cú 24: Vượt qua khao khát dục vọng – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 17/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6538,Kinh-Phap-Cu-24-Vuot-qua-khao-khat-duc-vong.tsph

Kinh Pháp Cú 24: Vượt qua khao khát dục vọng – Thích Nhật Từ
Đánh giá