Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/07/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6542,Kinh-Phap-Cu-25-duc-hanh-nguoi-tu.tsph

Kinh Pháp Cú 25: Đức hạnh người tu – Thích Nhật Từ
Đánh giá