Kinh Pháp Cú 26: Bầu cũ rượu mới trong tâm linh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/07/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6548,Kinh-Phap-Cu-26-Bau-cu-ruou-moi-trong-tam-linh.tsph

Kinh Pháp Cú 26: Bầu cũ rượu mới trong tâm linh – Thích Nhật Từ
Đánh giá