Bài pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 93 đến 99)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 25-01-2013

Download MP3

Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 93 đến 99) – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote[s]