Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 116-122)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 07-06-2013

Download MP3

Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 116-122) – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote[s]