Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Phẫn Nộ (Câu 228 đến 233)” do Đại Đức Thích Phước Tiến giảng ngày 3-10-2015 tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Đánh giá