Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)