Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20) – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote[s]