Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Thế Gian (Câu 168-171)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 11/06/2014 (14/05/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3