Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 163-166)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/04/2014 (29/03/Giáp Ngọ) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3