Trang Chủ Danh mục Kinh Pháp Cú – Thích Phước Tiến

Danh mục: Kinh Pháp Cú – Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359) - Thầy Thích Phước Tiến mới 2018

Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 352 đến 359) – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân (Huyện Bình Chánh, HCM), ngày 30-01-2018
Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 342 đến 351) - Thầy Thích Phước Tiến mới 2018

Kinh Pháp Cú Phẩm Ái Dục (Câu 342 đến 351) – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân (Huyện Bình Chánh, HCM), ngày 31-12-2017
Kinh Pháp Cú Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341) - ĐĐ Thích Phước Tiến 2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi Và Ái Dục (Câu 331 đến 341) – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 20/08/2017 (29/06/Đinh Dậu)
Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Voi (Câu 324 đến câu 330) – Thích Phước Tiến

Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 05/08/2017 (14/06/Đinh Dậu)
Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312) - Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312) – Thích Phước Tiến

Địa ngục là hai từ quen thuộc mà ai cũng từng nghe qua. Thế nhưng địa ngục có thật hay không? Vì sao có người cho rằng có địa...
Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 299 Đến 304) - Thích Phước Tiến 2017

Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 299 Đến 304) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 299 Đến 304)" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 11/01/2017 (14/12/Bính Thân)https://www.youtube.com/watch?v=ScqQTRcYB5k Download MP3
Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 290 Đến 298) - Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp (Câu 290 Đến 298) (Dharmapada Sutra – Chapter Miscellaneous) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Kinh Pháp Cú Phẩm Tạp Câu (290 Đến 298)" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 27/12/2016 (29/11/Bính Thân)https://youtu.be/v5-k199AoAA Download MP3
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) - Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289) – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 286 đến 289)" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/11/2016 tại Tu Viện Tường Vânhttp://youtu.be/R4thCScE0doDownload MP3
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 Đến 285 - Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2016

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 Đến 285 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 Đến 285" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 29/10/2016 (29/09/Bính Thân) tại Tu Viện Tường Vân (Bình...
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 274 đến 280) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 274 đến 280) – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo (Câu 274 đến 280)" được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29/09/2016 (29/08/Bính Thân)http://youtu.be/6EW4t6JdRE4Download MP3
Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 273 - Thích Phước Tiến

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 273 – Thích Phước Tiến

Bài giảng Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 273 do thầy Phước Tiến thuyết giảng trong khóa lễ sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 14/09/2016 (14/08/Bính...

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272 – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/nvQvh5HUmBkDownload MP3Bài pháp thoại "Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 266 Đến 272" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ sám hối thường kỳ tại Tu...
Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 Đến 264) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 Đến 264) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 Đến 264)" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tu viện Tường Vân ngày 01/08/2016...
Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 256 đến 259 - Thầy Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 256 đến 259 – Thích Phước Tiến 2016

http://youtu.be/DsmIV7iPgLEDownload MP3Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 256 đến 259 - Thầy Thích Phước Tiến 2016 Giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) - Ngày: 03/07/2016 (29/05/Bính Thân)Những...

Bài mới