Pháp thoại Kinh Phật di giáo – nhận thức tổng quát kinh di giáo do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Đức Long (H. Lai Vung – T. Đồng Tháp) ngày 22/05/2019

video