Kinh Phước Đức 4: Hạt giống phước lành – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Quang Minh, Chicago, ngày 27-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1528,Kinh-Phuoc-duc-4-Hat-giong-phuoc-lanh-dieu-phuoc-lanh-7.tsph

Kinh Phước Đức 4: Hạt giống phước lành – Thích Nhật Từ
Đánh giá