Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm – Sách Nói (Kinh Đọc)

Dịch: TN Trí Hải – Như Hải
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết


Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm – Sách Nói (Kinh Đọc)
3.7 (73.33%) 3 vote[s]