Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả – Sách Nói (Kinh Đọc)

Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la
Việt Dịch: Thích Nhất Chân
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng


Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả – Sách Nói (Kinh Đọc)
5 (100%) 1 vote[s]