Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni – Sách Nói (Kinh Đọc)

Dịch: HT Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ


Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni – Sách Nói (Kinh Đọc)
4.5 (90%) 6 vote[s]