Bài pháp thoại: Kinh Quán Vô Lượng Thọ 3 – Quán Tưởng Phật và Bồ Tát do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 30-09-2012 – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6969,Kinh-Quan-Vo-Luong-Tho-03-Quan-tuong-Phat-va-Bo-Tat.tsph wWw.TuSachPhatHoc.Com