Bài pháp thoại: Kinh quán vô lượng thọ 4 – Điều kiện và chín phẩm vãng sinh do Thượng Toạ Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 21-10-2012 – wWw.TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6985,Kinh-Quan-Vo-Luong-Tho-04-dieu-kien-va-chin-pham-vang-sinh.tsph