Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)

Hán dịch: Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá
Việt dịch: HT Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Thanh Thuyết


Kinh Quán Vô Lượng Thọ – Sách Nói (Kinh Đọc)
5 (100%) 1 vote[s]