28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Danh mục Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Tạng Nam Truyền

Tổng Quan Kinh Điển Nam Truyền (Pali) 11

Tổng Quan Kinh Điển Nam Truyền (Pali)

Biểu đồ Kinh Điển Nam TruyềnHội kinh văn Pali (Định nghĩa)Ngôn ngữ PaliQuy ước trích dẫn Kinh Điển Nam TruyềnKinh Pali được khắc trên...
Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) - Kinh Pali - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu

Ðại Tạng Kinh Việt NamKinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁTGIỚI THIỆUTẬP 1...
Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch

Ðại Tạng Kinh Việt NamKinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Giới thiệu: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ...
Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch

Ðại Tạng Kinh Việt NamKinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁTGIỚI THIỆU Chương Một Pháp01. Phẩm Sắc 12. Phẩm...
Giới Thiệu Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) – HT Thích Minh Châu dịch

Ðại Tạng Kinh Việt NamKinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG...
Giới thiệu Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Pl 2535 - DL 1991 (Trọn bộ 34 bài kinh) ***MỤC LỤC TỔNG QUÁT (các bài...