Bài pháp âm Kinh Thanh Tịnh Phần 2 do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng ngày 14/04/2016 tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh