Kinh Thập Thiện 06: 5 phước nhờ truyền thông hòa giải – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6745,Kinh-Thap-Thien-06-5-phuoc-nho-truyen-thong-hoa-giai.tsph