Kinh Thập Thiện 07: 8 phước nhờ nói lời từ ái – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Lâm, Tiền Giang, ngày 21/05/201. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6747,Kinh-Thap-Thien-07-8-phuoc-nho-noi-loi-tu-ai.tsph