Kinh Thiện Sanh 02: Cha mẹ và con cái – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, ngày 11/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6556,Kinh-Thien-Sanh-2-Cha-me-va-con-cai.tsph