Kinh Thủ Lăng Nghiêm 05: Thêm về bản chất của tánh thấy – TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013

BÌNH LUẬN