Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 12 – Nền Tảng Đạo Đức do TT.Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 08/04/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-12-nen-tang-dao-duc/