Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 2 – Phá Bảy Chấp Về Tâm do TT.Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 14/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/play-media/kinh-thu-lang-nghiem-02-pha-7-chap-ve-tam/