Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 4 – Bản Chất Tính Thấy do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-04-ban-chat-tanh-thay/