Bài pháp thoại: Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 – Bội Trần Hiệp Giác do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013 – wWw.TuSachPhatHoc.Com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-thu-lang-nghiem-07-boi-tran-hiep-giac/