Kinh Trung Bộ 046: Hành xử khổ vui A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Pháp Hành 46, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 1-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,206,Kinh-Trung-Bo-046-Hanh-xu-kho-vui-A.tsph