Kinh Trung Bộ 047: Vì sao theo Phật A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Tư Sát 47, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,208,Kinh-Trung-Bo-047-Vi-sao-theo-Phat-A.tsph