Kinh Trung Bộ 049: Phật, Chúa và Ma A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 49, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,212,Kinh-Trung-Bo-049-Phat-Chua-va-Ma-A.tsph