Kinh Trung Bộ 068: Xuất gia: Động cơ và bản chất – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng KinhNalakapana 68 (Chùa Xá Lợi, 1-4-07). Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,263,Kinh-Trung-Bo-068-Xuat-gia-dong-co-va-ban-chat.tsph